beelddenken is mijn kind beelddenker dyslexie leerkrachten verhalen
profiel_1.jpg profiel_2.jpg profiel_3.jpg profiel_5.jpg profiel_6.jpg profiel_4.jpg

Leer-en gedragproblemen aanpakken bij de basis met MNRI reflexintegratie veel succesvolle resultaten behaald!


juf040 staat zaterdag 30 maart van 10-17 uur op het Festival van Talent (Eckart College in Eindhoven) met de Johansen Auditieve Individuele Stimulatietherapie (J-IAS).
Ouders kunnen in lokaal V08 hun kind laten testen op auditieve verwerkingsproblemen.
Auditieve verwerkingsproblemen beinvloeden de ontwikkeling van spraak, taal en communicatieve vaardigheden, dit heeft gevolgen voor het spreken, lezen en begrijpen van taal.
Veel hoogebegaafde kinderen hebben grote verschillen tussen Verbale en Performale vaardigheden en de J-IAS geeft hierin verbetering op de volgende gebieden:
- verhoging van het leesniveau
- vermindering van het aantal spellingfouten
- verbetering van het handschrift
- begrijpen van grapjes
- correctere zinsbouw
- toename taalvaardigheid
- betere informatieverwerking in een rumoerige omgeving
- verbetering van het korte termijn geheugen
- verbeterde sociale vaardigheden

--> "Mijn kind is anders, mijn kind denkt anders, dus mijn kind leert anders!" Ouders hebben vaak gelijk in hun gevoel dat het onderwijs niet aansluit bij hun kind. Thuis zien zij hun kind namelijk creatief of intelligent overkomen en op school laten de (CITO) toetsen teleurstellende resultaten zien. Inspirerende coaching voor kinderen van 8-21jr in en om #040 (Eindhoven)

Pak leerproblemen praktisch, effectief en visueel aan met training op maat! Iedereen heeft een eigen voorkeur voor het opnemen van informatie, we gaan uit van 8 leerstijlen. 95% Van de volwassenen zijn woorddenkers, zij leren lineair, auditief, via het gehoor en geschreven taal in boeken. Voor veel kinderen die op school niet tot hun recht komen, past de auditieve leerstijl van school niet goed. Zij hebben vaak veel meer aan beelden! Deze kinderen zijn intelligent en toch begrijpen ze de lessen vaak niet.Het sluit niet aan bij hun manier van denken. Vaak hebben ze een leerachterstand of denkt men aan dyslexie, AD(H)D of autisme. Dit hoeft niet het geval te zijn! Veel hooggevoelige kinderen of kinderen met meer- of hoogbegaafdheid, 'denken' veel intuitiever en beeldend en vanuit het grote plaatje.

juf040 zoekt uit wat de leerstrategie van jouw kind is.
Je ontvangt geen duur rapport met een 'label' voor je kind, maar tips om je kind beter te kunnen begrijpen en te begeleiden. Juf040 maakt gebruik van technieken van beelddenken, 'ik leer anders', Neuro Linguistisch Programmeren, 'IKLEERLEREN', auditieve stimulatietherapie, visuele screening en reflexintegratie-oefeningen. Zo zet je het talent van je zoon of dochter in, om makkelijker en weer met plezier te kunnen leren.

Vanuit de basis
Merk jij dat je kind al zoveel hulp of extra aandacht heeft gehad op school, bij Remedial Teaching of bijles? Haalt het te weinig uit en zit je kind al jaren in extra instructiegroepjes? Wil jij graag op een andere manier omgaan met de bewegelijkheid (drukte) van je kind? Dan gaan we zorgen dat je kind makkelijker gaat leren, zonder je kind extra te vermoeien met lees- of rekenoefeningen. We beginnen met lichamelijke oefeningen, zodat jouw kind een heel stabiele basis krijgt, waarop we later cognitief verder kunnen bouwen. Vraag gerust om meer informatie over MNRI therapie.

Bel NU voor een vrijblijvend gesprek over de zorgen die jij je maakt om je kind. Samen maken we het verschil om jouw kind vanuit een stevige basis vol zelfvertrouwen weer opnieuw plezier in leren te geven...
Ik hoor graag van je,

Madelon