beelddenken is mijn kind beelddenker dyslexie leerkrachten verhalen

Beelddenken

Het begrip is ge´ntroduceerd door de logopediste Maria Krabbe in 1951.
Zij werkte met kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, stotteren en schrijfproblemen.
Deze kinderen bleken volgens haar te denken in beelden en zij noemde hen beelddenkers.
Haar theorie is dat het lezen van woorden bij deze mensen eerst in beelden omgezet zal worden, en ook het uitleggen van de eigen denkbeelden in taal zal veelal een beknopte uitleg zijn.

Nel Ojemann heeft beelddenken in 1987 nader beschreven als "een vorm van denken die iedereen zolang men jong is gebruikt".
Volgens Ojemann gaat het om denken in beelden en handelingen, een beweeglijk omgaan met de werkelijkheid, dat de meeste mensen rond hun vijfde, zesde jaar loslaten ten gunste van het begripsdenken of woorddenken. Beelddenkers laten dit volgens haar echter niet los en maken er juist gebruik van.

Bron: Wikipedia.
Meer weten? Klik hier.