beelddenken is mijn kind beelddenker dyslexie leerkrachten verhalen

Dyslexie

Dyslexie (dys=beperkt) en (lexis=woord): dus beperkt lezen.
Ook wel (onterecht) als woordblindheid aangeduid, is een term die in de wetenschap gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Over de achterliggende oorzaken is er nog veel discussie, maar meestal neemt men aan dat een dysfunctie in de fonologische verwerking van taal aan de basis ligt van het leesprobleem.

(...)Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid, spelling en woordenschat. Verder kan dyslexie ook invloed hebben op gehoor, spraak, schrijven en handschrift.

Diagnose

In Nederland mag de diagnose dyslexie enkel gesteld worden door een arts, gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog die is opgenomen in het BIG-register.
Voor het vaststellen van de diagnose moet worden uitgesloten dat de lees- en spellingproblemen een andere oorzaak hebben, zoals een andere stoornis of slecht lees- en spellingonderwijs op de basisschool. Daarnaast moet worden aangetoond dat met kwalitatief goede bijlessen de achterstand niet ingelopen wordt.

Bron: Wikipedia Meer weten? Klik hier.

is er niet iets anders aan de hand?

In Nederland worden alle kinderen volgens het dyslexie protocol getest en daarna doorverwezen naar de bekende dyslexielessen. Niet alle kinderen lijken hun lezen en spellen te verbeteren door deze lessen. Er wordt naemlijk een belangrijk aspect over het hoofd gezien. Om goed te kunnen lezen en spellen moeten je ogen goed functioneren! Daarom doet juf040 altijd een oogonderzoek en geeft ze oogoefeningen mee om te zorgen dat de ogen vlotter bewegen en beter samenwerken. Soms ook wordt er het advies van visuele training gegeven. Het heeft geen zin om met je kind langs de opticien te gaan, zijn kijken slechts of je kind dichtbij en veraf scherp ziet, zij testen geen dynamisch beeld. Slechts in sommige gevallen geven kinderen zelf aan dat ze dubbel zien, meestal weten ze niet beter, omdat ze gewend zijn aan het fuctioneren van hun ogen. Aanwijzingen kunnen zijn: slecht spellen en lezen, hard op de pen drukken, het werk aan één kant van de tafel leggen en het hoofd schuin houden, hoofpijn krijgen na langer lezen, erg vermoeid uit school komen. aan het begin van het werkje wordt netjes geschreven, daarna wordt het handschrift erg slordig. Twijfel je na dit gelezen te hebben over de ogen van je kind, kom gerust eens langs voor een uitgebreide test.