beelddenken is mijn kind beelddenker dyslexie leerkrachten verhalen

Heb ik mogelijk fixatie disparatie (FD)?

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken.
Wanneer dit niet goed gebeurd, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot een enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken. Om een indruk te geven hoe een kind met fixatie disparatie teksten ervaart, wordt aan de hand van de onderstaande plaatjes inzicht gegeven.

Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat een kind tijdens een dyslexieonderzoek vaak als dyslectisch zal worden beschouwd. Het is ook duidelijk dat, hoezeer het kind ook zijn best doet, het gewoon lichamelijk onvermogen heeft om goed te lezen en te leren!

Signalering
Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:

Klachten algemeen:

Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:
- Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
- Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
- Branderige ogen
- Nekklachten
- Droge ogen
- Lusteloosheid

Klachten in de sport en/of bij Lichamelijke Opvoeding:
- Balans en evenwicht is verstoord
- Oog-handcoordinatie klopt niet
- Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt

Klachten in het onderwijs en/of in de praktijk:
- Slordig handschrift
- Vinger gebruiken tijdens het lezen
- Bij het hardop lezen klink het hakkelig
- Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
- Op een blanco vel scheef schrijven
- De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
- Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
- Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
- Hoofd niet rechthouden tijdens de studie.


Foto links: praktijkvoorbeeld van een kind met FD in de klas
Foto rechts: Handschrift kind groep 4:

Kubus en handschrift van leerling in de brugklas

Goed zien en goed zicht

Goed zien is iets anders dan goed zicht. Voor goed zicht gaat u naar de opticien, voor goed zien gaat u naar een functioneel optometrist!

Voor niet goed zien, bijv. bij fixatie disparatie, kunt u terecht bij juf040. Gecertificeerd door FON.

Intake:
- Visuele screening met behulp van anamneseonderzoek en biopteronderzoek
- Nazorg met behulp van voortgangstrajectkaarten
- Visueel onderzoek oefeningen: oogvolgbewegingen, convergentievaardigheden
- Biopterscreening

Een bioptorscreening kan geen visuele problemen verergeren, dus een screening mag altijd.

Alleen bij jonge kinderen heeft de lettertest mogelijk nog niet veel zin.

Er is een vragenlijst voor volwassenen en kinderen

De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek:

- Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie. - Men kan een mentaal beeld vormen van klanken en woorden, of een combinatie van beiden. - Kinderen ontwikkelen zich van beelden naar taligheid, soms echter dysharmonisch, waardoor er een kloof onstaat tussen performaal en verbaal functioneren.
- Het niet gelijklopen van auditieve en visuelen verwerkingssnelheid kan getraind worden om beter te leren spellen. Juf040 biedt beide mogelijkheden aan.
- Gebruikmaken van de persoonlijke leerstijl van een kind optimaliseert het leerresultaat.

Meer over Visuele screening, leest u op de site van FON Nederland.
Nu bij juf040:
U kunt uw kind laten testen in onze praktijk.

Bij vermoeden van fixaie disparatie doen wij een onderzoek waarna verwijzing naar een optometrist kan volgen. Hij werkt aan zijn stukje en ondertussen gaan wij verder met de training van uw kind.

Het is prettig om op deze manier oorzaak en gevolg van leer- en of gedragproblemen gelijktijdig aan te pakken.De resultaten zijn vaak opzienbarend!

U kunt een afspraak maken via het contactformulier of door even te bellen.