beelddenken is mijn kind beelddenker dyslexie leerkrachten verhalen

Voor leerkrachten

Hoe herken je een beelddenker in de groep?

1. De beelddenker komt jong over en blijft meestal wat achter in ontwikkeling.
2. Het vertelt vaak met veel gebaren. Fantasie en werkelijkheid is moeilijk te onderscheiden, woorden worden verhaspeld, het is geen samenhangend geheel en er kunnen woordvindingsproblemen zijn.
3. De informatieverwerking verloopt traag. De beelddenker heeft moeite met luisteren en om zich aan afspraken en regels houden.
4. Het oriënteren in de ruimte is vaak blijvend lastig; motorische vaardigheden als fietsen, zwemmen, balspelen, schrijven zijn moeilijk te leren.
5. De leerling maakt vaak lange tijd teveel fouten in het op volgorde zetten van letters, zinnen en cijfers.
6. Automatiseringsprocessen, zoals lezen, tellen, sommen tot 10, tafels en topografie verlopen in het algemeen moeizaam. Het herhalen van leerstof, extra uitleggen e.d. helpen weinig.
7. Beelddenkers zijn soms behoorlijk koppig. Ze hebben meestal, uit lijfsbehoud, een goed doorzettingsvermogen.
8. Ze worden vaak gecorrigeerd vanwege rommeligheid en vergeetachtigheid wat betreft het opruimen van spullen.
9. Standjes en grapjes worden meestal te persoonlijk of te letterlijk opgevat.
10. Ze staan vaak wat alleen tussen broertjes / zusjes en andere kinderen.
11. Het lees-taalproces kenmerkt zich door onvoldoende leesvorderingen en moeite met hardop technisch lezen; het stillezen en het leesbegrip is veel beter.
12. ‘Kleine’ woordjes worden verwaarloosd, er worden synoniemen gelezen, er is tegenzin in het lezen van ‘grote’ boeken.
13. Het beginnend lezen verloopt vaak nog wel redelijk vanwege het visuele karakter ervan.
14. Er kan een aanmerkelijk verschil bestaan tussen de taal-leesprestaties en de overige vakken.

Bron: 'woordblindheid en beelddenken' van drs.P.C.Ojemann.
Wat kun je als leerkracht doen ter ondersteuning?
Het is allereerst van groot belang er achter te komen hoe de 'beelddenker' denkt; de wereld ervaart.
Dit betekent regelmatig middels gesprekjes/observatie nagaan hoe de leerling te werk gaat.
Dit geeft de leerkracht informatie over waar het misgaat in het proces / de werkwijze / de oplossing. Het is dan mogelijk een gerichte aanwijzing te geven die past in het denkproces en/of de beleving van de leerling.

Graag vertel ik je meer over beelddenken en ondersteuning die je in de praktijk kunt gebruiken.
Ook biedt juf040 workshops voor het hele team aan.