beelddenken is mijn kind beelddenker dyslexie leerkrachten verhalen

Tarieven

Deze tarieven gelden voor alle trajecten die je volgt bij juf040. Specifieke extra kosten staan vermeld bij de afzonderlijke trainingen.

Telefonisch intakegesprek 30 min: gratis
Intake Sessie: (kies voor een van de volgende opties)
- 2 afspraken van 55 minuten, inclusief leerstijl-, oog- en oortesten en verslag 195 euro
- 1 dubbele afspraak van 110 minuten inclusief leerstijl-, oog- en oortesten en verslag 195 euro
Sessie(55 min): 78,50 euro
Telefonisch consult per 5 min.: 5,00 euro.

naar keuze:
Werkboek ik leer anders: 39,00 euro
Werkboek ik leer leren: 32,50 euro
Schema werkwoorden + instructieboekje: 12,50 euro
1000-boekje + instructieboekje: 15,00 euro bestel via lesmaterialen
Tarief individuele maatwerktrainingen, een combinatie van: ik leer anders | beelddenken | woordbeeldtrainer | JAMARA | J-IAS | reflexintegratie volgens MNRI | Visuele screening
Kies je voor een maatwerktraining, of blijkt jouw kind teveel specifieke uitdagingen te hebben bij de basistraining, dan zoek ik naar de basis van het leerprobleem. Gericht kan ik dan mijn kennis uit de verschillende vakgebieden inzetten. Daarvoor gebruik ik oog- en oortesten en bekijk ik of er restreflexen zijn die uw kind belemmeren in zijn ontwikkeling. Als we vanuit de basis werken leert uw kind makkelijker en effectiever te leren, waardoor succeservaringen, motivatie en plezier weer snel op gang komen.
U kunt deze training direct kiezen of na de algemene 'ik leer anders' training volgen. Afspraken gemiddeld om de 2 weken

Tarief Johansen Sound Therapy (J-IAS)
intake inclusief eerste CD: 195 euro
Na 2 maanden vervolgafspraak inclusief CD: 151 euro.
De training neemt gemiddeld een jaar in beslag.
Ook kunt u bij de ons de voorgeschreven luisterapparatuur aanschaffen
koptelefoon + discman: 75 euro

Tarief JAMARA
Naast het tarief van het consult dient er eenmalig een doosje rekenmaterialen a 25,00 euro aangeschaft te worden.

Tarief Woordbeeldtrainer
Naast het tarief van het consult dient er een computerprogramma aangeschaft te worden voor de speciale aanbiedingsprijs van 74 euro i.p.v. 114 euro.


Vergoeding PGB
Coaching(gedrag) kan worden betaald uit een Persoons Gebonden Budget (PGB).
Als u een PGB AWBZ of zorg in natura wilt aanvragen kunt u een afspraak maken bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar me t psychiatrische problemen).
De dichtstbijzijnde vestigingen vindt u op ciz.nl of bureaujeugdzorg.info
Zorgverzekering
De bovenstaande trainingen komen helaas niet voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking.

Huisregels | algemene voorwaarden
Bent u verhinderd? Afspraken afbellen meer dan 24 uur van te voren, dat mag per sms | mail | voicemail | telefoon. Uiteraard zijn er soms onvoorziene omstandigheden. Mocht u een keer een afspraak vergeten of te laat afmelden, dan breng ik dat de eerste keer niet in rekening, alle daarop volgende gemiste afspraken worden gefactureerd. De afspraken die in de agenda van juf040 staan zijn maatstaf in geval van discussie. Aan het eind van de kalendermaand ontvangt u de factuur per email. U heeft 14 dagen de tijd om uw rekening te voldoen. In overleg mag contant worden betaald.
Met uw betaling waardeert u mijn werk met uw kind.
Een keer vergeten te betalen? U krijgt een herinnering na 14 dagen. Eventueel krijgt u een 2e herinnering waarbij 5,00 euro aan administratiekosten in rekening gebracht wordt. juf040 ziet zich genoodzaakt bij niet betalen van geleverde diensten een incassobureau in te schakelen.

Juf040 behoudt zich het recht voor om tarieven te veranderen op ieder gewenst moment, met inachtneming van 1 maand meldingsplicht naar de client toe. Deze melding vindt u onderaan de factuur terug. Het genoemde consulttarief omvat meer dan de 55 minuten van de les. Daartoe behoren ook de voorbereiding en het nawerk per leerling, in totaal is dat al gauw 1,5 uur. In principe is het maximaal aantal afspraken 2 x per maand, in overleg kan vaker worden afgesproken.

Verslaglegging vindt alleen op uitdrukkelijk verzoek plaats, volgens uurtarief. Ouders geven juf040 toestemming om contact te hebben met de leerkracht of IB-er van uw kind, dit ter bevordering van de samenwerking tussen school, thuis en begeleiding om een optimaal klimaat voor hun kind te creeren om in te leren en te leven.

Afspraken met de leerkracht van uw kind doe ik bij voorkeur telefonisch. De eerste keer bied ik u aan voor 15 euro, alle volgende gesprekken worden overeenkomstig het tarief voor een telefonsich consult in rekening gebracht. Op verzoek van school of ouders schuift juf040 graag aan bij overleg op school met de leerkracht of het zorgteam. Uiteraard worden daarvoor de kosten in rekening gebracht met een maximum van 125 euro, voor voorbereiding, gesprek en reiskosten.

Indien ouders en juf040 besluiten tot het starten van de reflexintegratie behandeling geven beide ouders/verzorgers toestemming voor lichamelijk contact ten behoeve van de uitvoering van de MNRI oefeningen. Daarnaast heeft de ouder kennis genomen van MNRI via de site en voorlichting bij juf040. Ouders geven aan bereid te zijn thuis te oefenen met het kind. Door regelmatige oefening thuis ontstaat sneller het gewenste effect. Afspraken de eerste 3 maanden om de 2 weken, daarna om de 3 of 4 weken.

Juf040 zal naar beste kunnen en vermogen uw kind begeleiden. Aan de gegeven adviezen zijn geen rechten te ontlenen. Ouders blijven ten alle tijden volledig verantwoordelijk voor de keuzes en handelingen met betrekking tot hun kind. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om de coaching te beoordelen en zij hebben de keuze om door te gaan of te stoppen met de coachings- sessies, met inachtneming van de 24 uurs regel. Juf040 onderhoudt graag een open relatie met zowel de ouders als de leerlingen, wederzijdse positieve feedback is voor alle partijen een kans om te leren en te groeien.